• نوع دام : گاو
شیردوش گاوی دستی؛
بدون نیاز به برق؛
دوشش دام توسط خلا حاصل از نیروی مکانیکی و نیروی دست؛
قابل استفاده در مناطق عشایری و دامداری های خانگی؛
دارای استاندارد؛
به همراه واشر و قطعات مصرفی اضافه؛
دام
نوع دام
گاو
استفاده از دستگاه شیردوش و مزایای آن برای دامدارانی که به صورت صنعتی پرورش دام را انجام می دهند کاملا روشن و بدیهی است که در زیر به صورت خلاصه ذکر شده است. با این حال گاه به علت شرایط مالی و یا تعداد بسیار کم دام، دامدار ترجیح میدهد دام ها را با دستگاهی ارزانتر و بدون دست بدوشد. در این حالت بهترین گزینه شیردوش دستی است. شیردوشی که شامل یک سطل است که با حرکت تلمبه و ایجاد خلا تولید ضربان می کند و دوشش را انجام می دهد. شیردوش های دستی تنها قابلیت دوشش دو سرپستان را دارا می باشند. به این معنی که مثلا برای گاو هر چهار کارتیه در یک زمان دوشیده نمی شود. بلکه می بایست ابتدا دو کارتیه و سپس دو کارتیه دیگر را دوشید.

مزایای ماشین شیردوشی:

- صرفه جویی در هزینه های کارگری
- کاهش وابستگی به کارگران ماهر دامداری
- سه تا چهار برابر سرعت بیشتر در دوشش نسبت به دوشش با دست
- افزایش تولید شیر
- افزایش کیفیت شیر
- کاهش استرس دامها در زمان دوشش به علت ایجاد شرایط یکنواخت دوشش


با این حال پرورش دهندگان سنتی و یا پرورش دهندگانی که به تازگی دام خریداری نموده اند و تعداد دام آنها برای خرید دستگاه ثابت شیردوشی کافی نیست نیز می بایست از دستگاه شیردوشی استفاده نمایند. گرچه دوشیدن دام با دست ممکن است از نظر اقتصادی در مقایسه با خرید دستگاه شیردوش سیار برای تعداد کم دام منطقی و توجیه پذیر باشد اما باید توجه داشت که با دوشش دام توسط دستگاه علاوه بر پایه گذاری روش صحیح دامداری در گله، دام کمتر به بیماری های پستانی مبتلا شده و هزینه های اضافی ناشی از کم دوشی گاو و یا بروز ورم پستان ناشی از خطای کارگری سربار نخواهد شد.