شیلنگ های دو سر پرس فشار قوی به طول 50 سانتی متر، یک متر و دو متر جهت استفاده در گلخانه، گاوداری و مرغداری؛
شیلنگ رابط ده متری جهت انتقال آب از پمپ تا محل اجرای پروژه،
شیر جداکننده،
سه راهی ها و اتصالات،
نازل مه پاش؛
پایه نازل مه پاش؛
پمپ و موتور مه پاشی؛
فیلتر آب و سختی گیر پلی فسفات؛
مه پاش در دامداری و مرغداری به دو دلیل مختلف نصب و راه اندازی می گردد.

در مرغداری ها معمولا به منظور تامین رطوبت و کاهش میزان غبار ناشی از بستر از مه پاش استفاده می شود.

در دامداری و گاودای ها بیشترین علت استفاده از سیستم مه پاش، کاهش دمای هوا از طریق جذب گرما توسط قطرات بسیار ریز مه می باشد. هر چه قطرات ایجاد شده توسط مه پاش ریزتر باشد، کاهش دمای بیشتری رخ می دهد.

سیستم مه پاش زمانی کارآمد است که مه ایجاد شده به زمین نرسد و منجر به خیس شدن دام و بستر نشود. همچنین می بایست توجه داشت که مه پاشی به خودی خود منجر به کاهش دما نمی شود و می بایست با جریان هوا ترکیب شود. به این معنی که فضای دامداری و یا بهاربند می بایست بادخیز باشد و یا با نصب فن تهویه، جریان هوا ایجاد شود. در غیر اینصورت تجمع مه و بالا رفتن رطوبت بدون جریان هوا، می تواند شرایط را برای نگهداری دام نامناسب تر نماید.