روپوش مخصوص سالن شیردوشی؛
مناسب جهت استفاده در تلقیح گاو و امور دامپزشکی؛
سبک و با دوام؛
در دو سایز معمولی ( تا سر زانو) و بزرگ ( تا مچ پا)،
استفاده از روپوش در زمان شیردوشی برای جلوگیری از خیس شدن کارگران امری طبیعی است. اما استفاده از روپوش با ضخامت مناسب که هم دوام کافی داشته باشد و هم از نظر وزنی پرسنل را دچار خستگی ننماید، دارای اهمیت می باشد.

این موضوع زمانی که دوشش برای ساعات طولانی انجام می شود و یا انجام فعالیت های دامپزشکی (که شخص دامپزشک نیاز به آزادی عمل دارد) از اهمیت بالاتری برخوردار است.