• نوع دام گاو
گاودوش سیار پاکدوش البرز؛
میزان خلا ثابت و حفظ سلامت پستان؛
پمپ خلا با کیفیت بالا؛
استفاده از لاینر و شلنگ های با استاندارد غذایی؛
شستشوی آسان؛
مقاومت بالای قطعات نسبت به خورندگی شوینده ها و رطوبت؛
تک فاز؛
به همراه خرچنگی 150 سی سی و 300 سی سی؛
مدل
نوع
خرچنگی
(سی سی)

 
پولساتور
پنوماتیک
بیدون
(لیتر)

 
یک واحده - گاودوش
کوپله
300
یک
35
کوپله
150
یک
35
تسمه ای
300
یک
35
تسمه ای
150
یک
35
دو واحده - گاودوش
کوپله
300
یک
50
کوپله
150
یک
50
تسمه ای
300
دو
50
تسمه ای
150
یک
50
یک واحده - گوسفنددوش
کوپله
300
یک
35
دو واحده - گوسفنددوش
کوپله
300
یک
50
دام
نوع دام
گاو
محصولات مرتبط