تیغه یدکی اسیاب های چکشی
این تیغه جهت آسیاب های چکشی و در ابعاد مختلفی تولید می گردد.
کلمات کلیدی: تیغه اسیاب چکشی