فیلم آموزشی دامپروری

محل نصب پلاک گوش بر روی گوش گوسفند


لطفا برای مشاهده کلیپ های بیشتر، بر روی موضوع مورد نظر زیر کلیک نمایید.

شماره گذاری روی بدن گاو  |  ضدعفونی سرپستان برای دوشش  |  نصب شماره گوش گوسفند

جایگذاری پلاک گوش یک تکه | نحوه دوشش گاو با دستگاه سیار | نصب پلاک گوش گاو

شیردوشی بز و گوسفند | نصب پلاک گوش بز | دوشیدن بز با دستگاه


لطفا در صورتیکه دستگاه شما فیلم ها را نمایش نمیدهد، در فرم ثبت اطلاعات زیر کلیپ مورد نظر را درخواست دهید تا به شماره تلفن شما تلگرام شود.

مقالات دامپروری

تصویر پست

اهمیت اقتصادی ورم پستان

ورم پستان به تنهایی پر هزینه ترین بیماری گله های شیری است. خسارت ناشی از ورم پستان دو برابر هزینه ناباروری و بیماری های تولید مثلی است.

تصویر پست

مدیریت مالی گاوداری شیری

آیا گله شما از نظر اقتصادی در وضعیت مناسبی قرار دارد؟ آیا تا به حال برآورد کرده اید که بهای واقعی تغییرات مدیریتی شما چقدر است؟ آیا شما مالک یک گله سودآور هستید و یا زیان ده؟ اگر علیرغم هزینه های زیاد، دامداری شما سودآوری چندانی ندارد، لطفا این مقاله را مطالعه فرمایید.

تصویر پست

نصب پلاک گوش راهکاری به سمت حرفه ای شدن

اهمیت نصب پلاک گوش در کجاست؟ چرا اولین قدم به سمت صنعتی شدن نصب پلاک شناسایی دام است؟ در این مقاله کوتاه میخوانید که نصب پلاک در واقع ثبت اطلاعات گله شماست. اطلاعاتی که به شما کمک میکند در مورد گله خود تصمیم گیری کنید. تصمیم به حذف دام بی فایده مهمتر از افزایش ظرفیت گله است.

تصویر پست

عوامل مستعد کننده ورم پستان در خلال شیردوشی

شیردوشی می بایست در کمال آرامش انجام شود در حالیکه در عمل اینگونه نیست. خستگی کارگران شیردوشی، یکنواختی کار و نامناسب بودن دستگاه شیردوش از جمله عواملی است که دامدار را از این مهم دور میکند. با خواندن این مقاله کوتاه برخی از این نکات به شما یادآوری می گردد.