عوامل به وجود آورنده ی ورم پستان در دامداری ها و نحوه پیشگیری

التهاب غدد پستانی بر اثر یکی از موارد زیر رخ می دهد:

 • ضربه یا صدمه به پستان
 • تحریک شیمیایی
 • عفونت ایجاد شده به وسیله باکتری ها و ویروس ها

واکنش التهابی غدد پستانی در حقیقت مکانیسمی در جهت دستیابی به مقاصد زیر است:

 • حذف میکروارگانیسم های مولد عفونت
 • خنثی کردن توکسین های آنها
 • کمک به ترمیم بافت آسیب دیده مولد شیر در پستان و در نتیجه برگشت به حالت طبیعی


عفونت پستان متعاقب موارد زیر رخ میدهد:

 • نفوذ میکروارگانیسم های مولد ورم پستان از مجرای سرپستان به داخل
 • تکثیر میکروارگانیسم ها در بافت های تولیدکننده شیر
 • آزادسازی توکسین ها توسط عامل بیماری

رفتارهایی که منجر به کاهش گسترش ورم پستان می شوند:

 • استفاده از دستکش در زمان دوشش دام
 • ضدعفونی تجهیزات و لاینرها در صورت مشاهده بیماری در یک دام
 • شناسایی دام های مبتلا و دوشیدن آنها به صورت جداگانه
 • بررسی سلامت پوست سرپستان ها و نبود زخم بر روی آنها
 • ضدعفونی صحیح سرپستان ها قبل و بعد از دوشش
نظرات

نظر شما درباره این مطلب