دستگاه شیردوش وست فالیا - متاترون

دستگاه شیردوش وست فالیا - مدل متارترون:


امکان نمایش کلیه اطلاعات موجود درباره تک تک دامها در چال شیردوشی شامل شیر تولیدی، شماره شناسایی،شماره بهاربند، زمان دوشش، میزان تغییرات شیردهی،کانداکتیویتی،
پیش بینی ورم پستان،
تحت نظر گرفتن تک تک دام ها و پیگیری وضعیت سلامت و تولیدمثل آنها،
کاهش فاصله دو زایش و بالا بردن راندمان تلقیح مصنوعی با تشخیص دقیق فحلی،
ایمنی، سلامت و آرامش گاو با کنترل دقیق و هوشمند عملیات دوشش (زمان ماساژ، کنترل وکیوم در مراحل مختلف، جداسازی واحد دوشنده)،
کنترل زمان ماساژ تک تک دام ها با توجه به سن گاو و روزهای شیردهی،
نمونه گیری از تمام شیر دوشیده شده،
امکان ورود اطلاعات در محل سالن شیردوشی


برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص دستگاه های شیردوش وست فالیا، این لینک را مشاهده فرمایید.


نظرات

نظر شما درباره این مطلب