مقالات دامپروری

تصویر پست

هرگز فراموش نکنید که یک گاو، گاو است

آیا همه پول هایی که برای دام های خود هزینه می کنیم به نفع آن هاست؟ با مدیریت صحیح و رفع مشکلاتی که خود برای دام ها به وجود آورده ایم، چه مقدار می توان از هزینه های دامداری کاست؟

تصویر پست

نقش پولساتور در دستگاه شیردوش

پولساتور قلب دستگاه شیردوشی است و عملکرد صحیح آن منجر به حفظ سلامت پستان ها و دوشش تمام شیر تولیدی در دام می شود. با بررسی و کنترل عملکرد پولساتورها، وضعیت شیردوشی خود را کنترل کنید. توجه داشته باشیم ما خود مسوول سلامت دستگاه شیردوش خود هستیم نه سرویس کار دستگاه! و می بایست دانش خود را ارتقا دهیم.

تصویر پست

طرز کار دستگاه شیردوش به زبان ساده

آشنایی با نحوه کارکرد دستگاه شیردوش به ما کمک می کند که درک بهتری به دوشیدن دام ها داشته باشیم و بتوانیم در صورت بروز مشکل، مساله را سریع تر برطرف کنیم. لطفا این نوشتار و مقالات مشابه را بخوانید تا شیردوش خود را بهتر شناسید.

تصویر پست

خلا، عامل خروج شیر از پستان ها

دوشیدن شیر دام چه با دست و چه با دستگاه در صورت ایجاد خلا امکان پذیر است. در شیردوش برقی، کارکرد صحیح دستگاه منوط به عملکرد صحیح پمپ وکیوم و پولساتور به صورت همزمان است. نقص در کارکرد هر یک منجر به شیردوشی نادرست می شود.